Notulen Algemene Leden Vergadering maart 2022

Op 25 maart werd in de kantine van ’t Hesselink na lange tijd weer een ouderwetse ALV gehouden. Tijd voor het huldigen van kampioenen en jubilarissen. En ook tijd om afscheid te nemen van een aantal gewaardeerde bestuursleden. Gelukkig zijn de plekken in het bestuur ook weer opgevuld. En groot deel van de vergadering werd gesproken over het koersplan dat het bestuur heeft opgesteld om de vereniging ook voor de toekomst levensvatbaar te houden. Het hele verslag van deze avond vinden jullie hier. 

De Grensruiters

Leave Comment