Algemeen

Algemene vragen

info@grensruiters.nl

Voorzitter

Louis van Stiphout

Voorzitter@grensruiters.nl

Secretaris

Penningmeester

Technische commissie

Jules Tiemessen

techniek@grensruiters.nl

Bestuursleden

Petra Bielesch

Petra.bielesch@kpnmail.nl

Maartje Hakze

maartjehakze@hotmail.com
 

Ledenadministratie

Wedstrijdsecretariaat pony’s

 

Algemeen emailadres:

Wedstrijdsecretariaat@grensruiters.nl 

 

Wedstrijdsecretariaat paarden

Gonnie Keuper

agkeuper17@gmail.com

 

Algemeen emailadres:

Wedstrijdsecretariaat@grensruiters.nl

Kantinebeheer

Petra Bielesch

Petra.bielesch@kpnmail.nl

 

Activiteitencommissie