Contributie vanaf april 2023

 

  Pony’s Paarden
A | Accommodatie lid €194 €220
A+B | Reguliere lessen, 1x per week les met maximaal 6 personen €309 €335
A+C | Spring lessen, 1x per week springles met maximaal 4 personen €394 €420
A+D | Spring lessen, 1x per 14 dagen springles met maximaal 4 personen €294 €320
A+B+E | Reguliere lessen + 1x per week springen €709 €735
A+B+F | Reguliere lessen +  1x per 14 dagen springen €509 €535
     
Entreegeld €25 €25
Niet rijdende leden “De Grensruiters” , geen sleutel €80 €80
Startkaart leden “De Grensruiters”, geen sleutel €30 €30
Donateurschap “De Grensruiters” (geen stemrecht) €40 €40
Borgsom manegesleutel** €35 €35
Bijdrage indien er < 8 uur per jaar vrijwilligerswerk wordt uitgevoerd €50* €50*
Tarieven KNHS    
Startpas tarievenlijst tarievenlijst
Contributie afdracht aan de KNHS per jaar per lid tarievenlijst tarievenlijst
Registratiegeld KNHS personen tarievenlijst tarievenlijst
Registratiegeld KNHS tarievenlijst tarievenlijst

* Maximaal €100 per gezin
** De sleutel incl. sleutelverklaring is te verkrijgen via info@grensruiters.nl 

Prijzen zijn onder voorbehoud!

We kennen voor onze rijdende leden een premie t.b.v. het onderhoud van de accommodatie van €50 per jaar**. Leden die vrijwilligerswerk verrichten voor de vereniging (minimaal 8 uur per jaar) komen voor restitutie in aanmerking.

Klik hier voor alle KNHS tarievenlijst

Formulieren

Lid worden
Inschrijfformulier

Terugvragen vrijwilligersbijdrage
Formulier Terugvragen vrijwilligersbijdrage downloaden

Sleutelverklaring
Formulier Sleutelverklaring downloaden

Materialenhuur
Formulier Materialenhuur downloaden

Privacy Policy 
 Privacy Policy downloaden