Ter nagedachtenis van Marie Reusen – Vinkenvleugel

Anderhalve week geleden kregen we het droevige bericht dat ons erelid Marie Reusen – Vinkenvleugel is overleden.

Tijdens de algemene ledenvergadering van maart 2016 is Marie gehuldigd voor haar 40-jarige lidmaatschap bij de vereniging. In al die jaren heeft Marie verschillende rollen bekleed binnen de Grensruiters. Zo heeft ze jarenlang in het bestuur gezeten onder andere als secretaris. Ook verzorgde zij het wedstrijdsecretariaat van de paarden. Marie is in altijd erg betrokken geweest, ze wist precies wie wanneer op wedstrijd ging. En op ons jaarlijkse concours in het voorjaar was Marie steevast de lintendame.

Ter gelegenheid van het 50-jarige bestaan van de vereniging in 1997, heeft ze samen met Erika Brinkman het bekende rode boek gemaakt. Hierin hebben de beide dames de hele geschiedenis van de Grensruiters inclusief beeldmateriaal weten vast te leggen. Tijdens dit jubileum heeft Marie tevens een lied geschreven over de vereniging.

Marie is tot het einde nauw betrokken gebleven bij de Grensruiters. Ook was zij vaak op de dinsdagavond aanwezig bij de gezellige borrel in de kantine. We zullen Marie missen en wij houden haar in gedachte als een warm, enthousiaste en betrokken lid.

Wij wensen Hans, kindereden en kleinkinderen veel sterkte toe voor nu en in de toekomst met het verwerken van dit grote verlies.

Rust zacht Marie.

De Grensruiters

Leave Comment