Corona maatregelen met ingang van 14 oktober 22.00 uur

Beste leden 
 
Zoals jullie afgelopen week ongetwijfeld weer hebben vernomen zijn er wederom strengere maatregelen getroffen om de opmars van het Corona virus te stoppen.
Het goede nieuws is: Onze lessen en trainingen mogen doorgaan omdat het mogelijk is om onderling 1,5 meter afstand te houden.
Vanaf woensdagavond 14 oktober  22:00 uur gelden er op het terrein van ’t Hesselink naast de gebruikelijke maatregelen, de volgende extra maatregelen.
 
*Publiek is niet langer toegestaan!
Dit houdt in dat ouders/ begeleiders na hulp bij  het op-/ afzadelen de accommodatie weer moeten verlaten ! 
Ga bijvoorbeeld naar huis of een stukje wandelen of wacht in de auto. In overleg met instructie is besloten om per les 1 ouder / begeleider bij de bakrand toe te staan. Dit om te helpen mocht er iets gebeuren en voor eventueel mest opruimen. Dit kan onderling geregeld worden. 
 
*Op- en afzadelen gebeurt bij de trailer of thuis.
 
* Voor de les vindt er een gezondheidscheck plaats voor aanvang van de les . Dit houdt in dat vooraf aan ruiters gevraagd wordt of zij geen gezondheidsklachten hebben die passen bij het coronavirus. Blijf bij klachten thuis! 
 
*Kinderen en jongeren tot en met 17 jaar hoeven tijdens het sporten onderling geen 1,5 meter afstand te houden.
 
*Na afloop van de les of training geldt, voor iedereen vanaf 13 jaar, de maximale samenkomst- en gezelschapsgrootte van vier personen.
 
*Voor individuele buitensporten geldt een maximum van 4 personen per groepje (exclusief instructeur). Dus bij lessen of trainingen (vrij rijden)  in de buitenbak, max. 4 combinaties in de baan.
 
*Ruiters moeten de sportaccommodatie verlaten zodra zij klaar zijn met hun les of training.
Dit wil zeggen: thuis of bij de trailer op- en afzadelen , blijf niet kletsen of hangen.
 
*De kantine is helaas nog steeds gesloten, met uitzondering van de toiletvoorzieningen.
Toch willen wij jullie graag verzoeken om zoveel mogelijk thuis naar de w.c. te gaan.
 
*Blijf contact vermijden en zorg dat je  minimaal 1,5 meter uit elkaar blijft!
 
*Zorg dat je de  sociale- en hygi├źnemaatregelen in acht neemt .
 
*Draag rijhandschoenen om zo fysiek contact met de omgeving te beperken.
 
*Voor iedereen vanaf 13 jaar geldt het advies om op de accommodatie, buiten het paardrijden om, mondkapjes te dragen voor en na afloop van de les of training. Tijdens het rijden hoeft deze niet gedragen te worden .
 
Alleen onder deze regels mag er gebruik gemaakt worden van de accommodatie.
 
Dus neem ook nu weer  je eigen verantwoordelijkheid en wijs elkaar daar ook op, dan hopen we dat de maatregelen vanuit de overheid niet verder worden aangescherpt en dat we toch kunnen blijven trainen.
 
 Met vriendelijke groet,
 
Het Bestuur,
 
de Grensruiters

De Grensruiters

Leave Comment